SAISYM

Máster Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos

Máster Universitario en Socioloxía Aplicada: Investigación Social e de Mercados

Mestrado en proceso de extinción. Non admite alumnado de novo ingreso.