MOPGPT

Máster Universitario en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria

Máster Universitario en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos


Máster en Métodos Avanzados de Investigación e Innovación na Análise Social

O turismo é o sector mais dinámico no mundo, con un crecemento moi importante e de forma sostida, que ten grandes repercusións en tódolos ámbitos da sociedade: económico, cultural, ambiental, social, infraestrutural. Este sector necesita de profesionais con elevada formación para planificalo e para xestionalo, tanto a nivel local como rexional, nacional, internacional ou mundial. Este Mestrado impártese con modalidade presencial ou online. Ten dúas orientacións, unha profesional, orientada as persoas que queren levar a cabo funcións de planificación e xestión de destinos ou produtos turísticos, e outra orientada as persoas que queren dedicarse a investigación. A duración do mestrado é de 3 semestres. Os dous primeiros dedícanse o estudo das materias. O terceiro semestre está orientado as prácticas en empresas e institucións do turismo, e a redacción do Traballo de Fin de Mestrado.

Plan de estudos

Máis info

Plan de estudos

Máis info