Persoal de Administración e Servizos

Dirección do Centro

Persoal Docente e Investigador

Persoal de Administración e Servizos

Espazos e servizos

Conserxaría


Persoal de conserxaría

 • Juan Carlos Muñiz Seijas

Auxiliar de servizos

 • Susana Álvarez Estevez (mañá)
 • Rafael Casal Raíndo (mañá)
 • Paloma Molezún Goicoa (tarde)
 • Isabel Álvarez Rodriguez (tarde)

Administración de admisión e matrícula


Responsable da Administración

 • Germán Martínez Suárez – Administrador
  Extensión: 4875

Negociado de Asuntos Económicos

 • Marta Fernández-Tafall Salgado
  Extensión: 4808

Secretaria administrativa

 • Roberto Antelo Insua
  Extensión: 4810

Secretaría Decanato


Unidade de Xestión Académica Integrada
Biblioteca

soc.bib@udc.es


Dirección

 • Mª Luisa Rivera Dorado
  Extensión: 4814

Bibliotecarias

 • Mª Inmaculada Mantecón Fernández (mañá)
 • Mª Hermitas Medín Díaz (tardes)
  Extensión: 4815

Auxiliares técnicas

 • Sandra Vázquez Gómez (mañana)
  Extensión: 4815