Dirección do Centro

Dirección do Centro

Persoal Docente e Investigador

Persoal de Administración e Servizos

Espazos e servizos

EQUIPO DECANAL

Antón Álvarez Sousa

Decano

María del Carmen Rodríguez Rodríguez

Vicedecana de Calidade

Estefanía Calo García

Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria

Elvira Santiago Gómez

Secretaría Académica

COMISIÓNS DELEGADAS

COMISIÓN ACADÉMICO – DOCENTE, RELACIÓNS INTERNACIONAIS E DE GARANTÍA DE CALIDADE

– Presidente: Antón Álvarez Sousa, decano (actuará como presidenta por delegación María del Carmen Rodríguez Rodríguez cando se convoque íntegramente por asuntos de calidade)

– Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)

– María del Carmen Rodríguez Rodríguez (Vicedecana de calidade)

– Estefanía Calo García (Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria – Coordinadora dos TFG)

– Carlos Diz Reboredo (Coordinador Grado)

– Matilde Massó Lago (Directora do Departamento)

– Pablo Clemente Espinosa Breen (Coordinador do Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento)

– Belén Fernández Suárez (Coordinadora Máster Políticas Sociais)

– Eduardo Guillén Solorzano (Coordinador Mestrado Turismo)

– Lucía Miguez Hernández (PAS, Responsable de Calidade)

– Beatriz López-Cortón Díaz (Administradora do Centro)

– Iñigo Cruzado Bieita (Secretario do decanato)

– Laura Suárez Grimalt (Apoio ao Vicedecanato de Calidade – Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Obdulia Taboadela Álvarez (Coordinadora do Prácticum -Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Paula Alexandra Falce  (Representante do alumnado)

– Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado – Independente)

 

COMISIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA, INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS

– Presidente: Antón Álvarez Sousa (Decano da Facultade)

– Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)

– Alberto Cotillo Pereira (Representante do Departamento para as áreas de Socioloxía, Historia e Ciencias Políticas)

– Enrique Couceiro Domínguez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Estefanía Calo García (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)

– Rocío Lojo Yáñez  (Representante do alumnado)

– Marta-Fernández Tafall Salgado (Negociado de Asuntos Económicos)

– Beatriz López-Cortón Díaz (Representante do PAS)

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA E NORMALIZACIÓN

– Presidente: Antón Álvarez Sousa (Decano da Facultade)

– Estefanía Calo García (Vicedecana de Mobilidade e Extensión Universitaria)

– Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)

– Estefanía Calo García (Coordinadora TFG)

– Laura Román Masedo (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Belén Fernández Suárez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)

– Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado)

– Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)

– Lucía Míguez Hernández (Representante do PAS)

COORDINACIÓN ACADÉMICA

Coordinador do Grao Socioloxía: Carlos Diz Reboredo

Titor Primeiro Curso Grao de Socioloxía: Laura Suárez Grimalt

Titora Segundo Curso Grao Socioloxía: Carmen Rodríguez Rodríguez

Titora Terceiro Curso Grao de Socioloxía: Montserrat Golías

Titora Cuarto Curso Grao Socioloxía: Laura Román Masedo

Responsables Practicas Curriculares Grao Socioloxia: Obdulia Taboadela Álvarez y Francisco León Medina

Responsable Prácticas Extracurriculares Grao Socioloxía: Laura Román Masedo

Coordinador Traballos Fin de Grao Socioloxía: Carlos Diz Reboredo

Coordinadora Master en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria: Mónica Belén Fernández Suárez

Coordinador Master en Planificación e Xestión de Destinos e Produtos Turísticos: Eduardo Guillén Solorzano

Coordinación Máster en Métodos de Investigación y Análisis Social: José Cortés Vázquez

Responsable Plan de Acción Titorial: Estefanía Calo García

Profesora Responsable de Calidade e Converxencia: Laura Suárez Grimalt