Dirección do Centro

Dirección do Centro

Persoal Docente e Investigador

Persoal de Administración e Servizos

Espazos e servizos

EQUIPO DECANAL

Antón Álvarez Sousa

Decano

María del Carmen Rodríguez Rodríguez

Vicedecana de Calidade

Carlos Diz Reboredo

Vicedecano de Extensión Universitaria

Elvira Santiago Gómez

Secretaría Académica

COMISIÓNS DELEGADAS

COMISIÓN ACADÉMICO – DOCENTE, RELACIÓNS INTERNACIONAIS E DE GARANTÍA DE CALIDADE

 • Presidente: Antón Álvarez Sousa, decano (actuará como presidenta por delegación María del Carmen Rodríguez Rodríguez cando se convoque íntegramente por asuntos de calidade)
 • Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)
 • María del Carmen Rodríguez Rodríguez (Vicedecana de calidade)
 • Carlos Diz Reboredo (Vicedecano de Extensión Universitaria)
 • Laura Suárez Grimalt  (Coordinadora Grado)
 • María Andrade Suárez (Directora do Departamento)
 • Pablo Clemente Espinosa Breen (Coordinador do Programa de Doutoramento en Ciencias Sociais e do Comportamento)
 • Antía Domínguez Rodríguez (Coordinadora Máster Políticas Sociais)
 • José Antonio Cortés Vázquez (Coordinador Máster MIAS)
 • Laura Suárez Grimalt (Apoio ao Vicedecanato de Calidade – Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Ismael Blanco Bouza (Miembro Invitado – DELOGA, Representante empleadores)
 • Artak Mkrtichyan (Coordinador dos TFG)
 • Paula Alexandra Falce  (Representante do alumnado)
 • Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado – Independente)
 • Germán Martínez Suárez – (Administrador do Centro)
 • Mª Aurora Palleiro Arijón – (Secretaría do decanato)
 • Paloma Moré Corral (Coordinadora do Practicum – Representante de PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Sergio Gómez Rodríguez (Profesor Prácticas Extracurriculares)
 • Carmen Lamela Viera – (Responsable Programas de Mobilidade)

 

COMISIÓN DE XESTIÓN ECONÓMICA, INFRAESTRUCTURAS E SERVIZOS

 • Presidente: Antón Álvarez Sousa (Decano da Facultade)
 • Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)
 • Alberto Cotillo Pereira (Representante do Departamento para as áreas de Socioloxía, Historia e Ciencias Políticas)
 • Enrique Couceiro Domínguez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Alberto Rodríguez Barcón (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)
 • Rocío Lojo Yáñez  (Representante do alumnado)
 • Marta-Fernández Tafall Salgado (Negociado de Asuntos Económicos)
 • Beatriz López-Cortón Díaz (Representante do PAS)
 • Juan Carlos Muñiz Seijas (PAS- Conserje / PAS – Conserxe)

 

COMISIÓN DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA, CULTURA E NORMALIZACIÓN

 • Presidente: Antón Álvarez Sousa (Decano da Facultade)
 • Carlos Diz Reboredo (Vicedecano de Extensión Universitaria)
 • Secretaria: Elvira Santiago Gómez (Secretaria Académica)
 • Laura Román Masedo (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Belén Fernández Suárez (Representante do PDI designado en Xunta de Facultade)
 • Rocío Lojo Yáñez (Representante do alumnado)
 • Paula Alexandra Falce (Representante do alumnado)
 • Roberto Antelo Insua (Representante PAS)

COORDINACIÓN ACADÉMICA

 • Coordinadora do Grao Socioloxía: Laura Suárez Grimalt
 • Titora Primeiro Curso Grao de Socioloxía: Laura Suárez Grimalt
 • Titora Segundo Curso Grao Socioloxía: María José Andrade Suárez
 • Titora Terceiro Curso Grao de Socioloxía: Estefanía Calo García
 • Titora Cuarto Curso Grao Socioloxía: Laura Román Masedo
 • Responsables Practicas Curriculares Grao Socioloxia: Paloma Moré Corral
 • Coordinador de Traballos de Fin de Grao Artak Mkrtichyan
 • Coordinadora Master en Políticas Sociais e Intervención Sociocomunitaria: Antía Domínguez Rodríguez
 • Coordinación Máster en Métodos Avanzados de Investigación e Innovación na Análise Social: José Cortés Vázquez
 • Responsable Plan de Acción Titorial: Laura Suárez Grimalt
 • Profesora Responsable de Calidade e Converxencia: Laura Suárez Grimalt