MATERIAS DE ESTUDO RELACIONADAS CON:

  • Transformacións da sociedade contemporánea
  • Teoría sociolóxica
  • Desigualdades sociais ·
  • Análise estatístico e multivariante
  • Técnicas de investigación cualitativa e etnográfica
  • Prácticas en empresas e institucións
  • Traballo de fin de grao

MATERIAS OPTATIVAS EN:

  • Migracións nun mundo globalizado
  • Medio ambiente e poboación
  • Movementos sociais


A satisfacción co profesorado

é 5,5 sobre 7 no curso 2020-21


Alta tasa de éxito

o 92,4% do alumnado superou as probas de avaliación no curso 2020-21.


Innovación docente

e transferencia á comunidade a través de novas metodoloxías de aprendizaxe.


As prácticas externas curriculares

con 90 convenios activos en empresas e institucións garanten unha relación fluida co entorno laboral.


Entorno intelectual

dinámico a través das actividades culturais dos grupos de investigación e da extensión universitaria.


Sostibilidade e responsabilidade social

mediante a participación activa en iniciativas colectivas.